Z korzyścią dla portfela

 

Szacuje się, że zasoby paliw kopalnych (oleju i gazu ziemnego) będą kończyły się w ciągu życia użytkownika. Zwiększony popyt przy zmniejszającej się z czasem podaży będzie powodował duży wzrost cen. Paliwa kopalne będą stawały się coraz trudniej dostępne dla mniej zasobnych społeczeństw. Cena węgla będzie podążała za ceną oleju i gazu, co będzie powodowało nieopłacalność stosowania tego paliwa w małych kotłach. Odwrotnie natomiast będzie kształtował się rynek biopaliw stałych, który jest rynkiem lokalnym. Zwiększone zużycie będzie powodowało zwiększoną produkcję. Większa produkcja sprzyja zmniejszeniu kosztów jednostkowych. Cena biopaliw powinna kształtować się w oparciu o koszty i stawać się niezależną od zmian cen paliw kopalnych na rynkach światowych.

 

Źródło: Poradnik  „Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie" (opracowanego w ramach projektu Regbie+ współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

Wysoka jakość

Stałe kontrole pozwalają zachować wysoką jakość produktu. Pellet Olimp, jako pierwszy w Polsce, otrzymał certyfikat ENPlus A1. Tak, jak wszystkie produkty firmy Stelmet, posiada także certyfikat FSC.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że...

  • 2,0 kg pelletu zastępuje 1 litr oleju opałowego,

  • z 1 tony spalonego pelletu zostaje około 4 kg popiołu (z pelletu Lava oraz Olimp – dużo mniej, ok. 2 kg ) - zmiana paliwa na pellet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego,

  • 2 m sześcienne drewna to 5 metrów przestrzennych zrębków, a to daje 1 tonę pelletu,

  • do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu ok. 5-8 ton na sezon grzewczy pelletu rocznie. Zużycie zależy od metrażu, zastosowanej izolacji oraz sprawności kotła

.

Z korzyścią dla środowiska

 

Wszystkie produkty roślinne zaliczane są paliw odnawialnych z tego względu, że ich masa organiczna formowana jest procesie fotosyntezy z wody i pochłanianego z atmosfery dwutlenku węgla, co powoduje, że ich spalanie nie przyczynia się do zwiększenia w atmosferze koncentracji cząstek CO2 , gdyż te pochłaniane są przez nowo rosnące rośliny uprawiane na cele energetyczne.  Oprócz ograniczenia emisji CO2, zastosowanie biopaliw przyczynia się również do znaczącego zmniejszenia emisji innych gazów i pyłów, która odbywa się z niskich kominów. „Niska emisja” oznacza, że wszystkie zanieczyszczenia dostają się do powietrza, które jest przez nas wdychane.

 

Źródło: Poradnik  „Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie" (opracowanego w ramach projektu Regbie+ współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Z korzyścią dla społeczeństwa

 

Biopaliwa stałe mogą być wytwarzane na plantacjach leśnych i rolnych. Jeśli chodzi o drewno energetyczne  z lasu, to przyjmuje się, że jest ono najgorszej jakości . Aby zwiększyć zasoby drewna, trzeba wykorzystać  odpady leśne, które wciąż pozostają w dużych ilościach, a do innych celów są nieużyteczne.  Produkowane biopaliwa na użytkach rolnych mają w naszym kraju ogromne możliwości, gdyż ocenia się, że do zagospodarowania na cele upraw energetycznych będzie do 3 mln ha gruntów rolnych.  Efektem takiej uprawy  może być 15 ton suchej masy z 1 ha gruntów rolnych. Przyjmując nawet o połowę mniejsza wydajność, czyli 7,5 t. – otrzymujemy z tego ok. 100 GJ energii. Taka ilość jest niezbędna do ogrzania jednego domu jednorodzinnego. Koszt masy to 1 000zł – 2 000 zł.  Ocenia się, że przy produkcji biopaliw można by  stworzyć ponad 100 000 miejsc pracy.

 

Źródło: Poradnik  „Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie" (opracowanego w ramach projektu Regbie+ współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Przyjazny Środowisku

Pellet OLIMP jest przyjazny środowisku - emisja CO2 w czasie spalania jest równa ilości CO2 pochłoniętego przez roślinę w czasie jej wzrostu co oznacza, że do atmosfery nie jest emitowana dodatkowa ilość CO2.

  • bardzo dobre walory opałowe  ≥ 4,6 kWh/kg w stanie suchym, 

  • bardzo niska zawartość popiołu ≤ 0,7%

  • minimalna emisja dwutlenku siarki i innych szkodliwych substancji.

  • wilgotność  ≤10%

Nowoczesne, ekologiczne paliwo OLIMP Pellet stosowane jest przez wymagających odbiorców do ogrzewania domów, pomieszczeń mieszkalnych, zakładów produkcyjnych - zwłaszcza zlokalizowanych w centrach miast i specjalnych strefach ochronnych. Z powodzeniem zastępuje: ekogroszek, koks, węgiel i miał węglowy, gaz i olej opałowy. Produkt jest wyjątkowo wygodny w stosowaniu przez użytkownika orazprzyjazny dla środowiska zapewniając komfort sąsiedztwu i otoczeniu. Jasna barwa jest synonimem najwyższej jakości produktu Spółki Stelmet.

kom. 782 288 287
kom. 733 899 338
09-100 Płońsk ul. Rzemieślnicza 11

e-mail: info@biowarm.pl

e-mail: marketing@biowarm.pl

www. biowarm.pl